Szynobusem z Chełma do Włodawy
Być może już w czerwcu mieszkańcy Chełma i okolic będą mogli wybrać się na wycieczkę szynobusem. Samorząd miasta z kilkoma ościennymi gminami zabiega o uruchomienie połączenia kolejowego do Włodawy.

Kilka dni temu zawieźliśmy do marszałka województwa petycję w tej sprawie -mówi wiceprezydent Józef Górny. - Pod dokumentem podpisali się, oprócz władz miast Chełma i Włodawy, także wójtowie gmin Włodawa, Wola Uhruska, Ruda-Huta oraz Chełm. Jak tłumaczy wiceprezydent, w lutym opracowywana jest w urzędzie marszałkowskim korekta planu rzeczowo-finansowego na drugie półroczne. To, jego zdaniem, doskonały moment na to, aby zgłosić wniosek o uruchomieniu takiego połączenia kolejowego.

- Przedsięwzięcie ma siedmiu partnerów. Promuje je sześć samorządów i marszałek województwa, więc powinno się udać - przekonuje wiceprezydent. - Polskie Linie Kolejowe również chcą zaangażować się w projekt.

Połączenie, z przyczyn technicznych i ekonomicznych, miałoby być uruchamiane etapami. W tym roku działałoby tylko od czerwca do października. Szynobus jeździłby z Chełma do Stulna i z powrotem, trzy razy dziennie, przez cały tydzień. W 2013 roku byłyby już dwie trasy: Chełm-Włodawa (trzy kursy dziennie tam i z powrotem przez cały rok) oraz Chełm-Stulno (w miesiącach maj - październik, dwa kursy dziennie, tam i z powrotem).

- Uruchomienie połączeń kolejowych przyczyni się do rozwoju turystyki i ożywienia gospodarczego subregionu chełmsko-włodawskiego, a także uchroni linię kolejową nr 81 Chełm - Włodawa przed likwidacją - argumentują wnioskodawcy przedsięwzięcia - Linia ta posiada także ogromne możliwości stymulowania rozwoju współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Bug. Mogą one zostać uruchomione poprzez odbudowę mostu kolejowego na Bugu we Włodawie i stworzenie w ten sposób połączenia kolejowego pomiędzy Chełmem w Polsce i Brześciem na Białorusi. Władze Obwodu Brzeskiego są zainteresowane takim połączeniem.

Jak podkreślają samorządy, tereny wokół "ożywianej" linii kolejowej obfitują w wiele pomników przyrody, parki przyrodnicze i krajobrazowe, unikalną florę i faunę, nieskażone środowisko, zabytki, miejsca pamięci, szlaki turystyczne, kompleksy leśne, rzeki i zbiorniki wodne. - Chcemy, aby było to nie tylko dobre połączenie komunikacyjne dla mieszkańców, ale także atrakcja turystyczna - mówi Kazimierz Smal. wójt gminy Ruda-Huta. - Będzie można zabrać ze sobą rower i, na przykład, wysiadając na stacji w Rudzie-Hucie, wybrać się na przejażdżkę do Hniszowa, aby zobaczyć dąb Bolko. Pomysłów jest mnóstwo. - W sezonie będzie można wybrać się szynobusem na grzyby, jagody, ryby -wylicza Górny.

Dodatkową atrakcją jest to, że wzdłuż linii kolejowej nr 81, przez miejscowości: Srebrzyszcze, Koza-Gotówka, Okszów i Siedliszcze-Przymiarki biegnie Ścieżka Rowerowa Polski Wschodniej. - Połączenia te ułatwiłyby wielu mieszkańcom dojazd do pracy, na zakupy lub załatwianie spraw urzędowych, a młodzieży dojazdy do szkół - przekonuje wiceprezydent Górny. Informuje też, że wnioskodawcy otrzymali już zapewnienie od Polskich Linii Kolejowych S.A. o gotowości wyremontowania torów, rozjazdów i urządzeń stacyjnych oraz przystosowania jej do prędkości podróżnej szynobusów, 60 km/godz. - Ze swojej strony, jako samorządy, przy współpracy z PLK, Lasami Państwowymi oraz organami ochrony środowiska, deklarujemy pomoc w oczyszczeniu na swoim terenie toru kolejowego, rozjazdów i urządzeń stacyjnych z zachwaszczeń, zakrzaczeń i innych przeszkód, jakie powstały w ciągu wieloletniego braku regularnego ruchu pociągów na tej linii - dodaje Górny.

Źródło: SUPER TYDZIEŃ
 

AKTUALNOŚCI

09 Paź 2013

MEDAL MISTRZOSTW POLSKI DLA ORCHÓWKA

W dniu 05 października 2013r. w Wolbórzu  woj. Łódzkie odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w masowych biegach przełajowych. W zawodach tych wystartowała trójka podopiecznych trenera Dominika Dejera .   Ogromnym sukcesem okazał...

Więcej

07 Lut 2013

Zajęcia fitness

Ponad 30 kobiet uczęszcza na zajęcia fitness, organizowane przez Referat Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 19.00 w...

Więcej

07 Lut 2013

Nie radzili o reorganizacji szkół

(30 stycznia) Osiem podjętych uchwał, w tym zgłoszona dodatkowo podczas obrad uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów, to bilans ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa. Z porządku obrad zdjęto za...

Więcej

09 Sty 2013

Za śmieci według liczby osób

(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań...

Więcej