Za śmieci ryczałtem
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa wójt Tadeusz Sawicki przedstawił radnym plan dotyczący gospodarki odpadami na kilkanaście najbliższych miesięcy. Pewne jest, że podatek śmieciowy nie zostanie wprowadzony w życie przed sezonem turystycznym i raczej trudno się spodziewać, że stanie się to w tym roku.

Powodem takiego poślizgu w stosunku do planów sprzed kilku miesięcy jest, o czym mówił wójt Sawicki, brak zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który to plan ma określić Regiony Gospodarki Odpadami. Po uchwaleniu przez Sejmik Wojewódzki planów dla województwa lubelskiego Rada Gminy będzie musiała podjąć w sumie osiem uchwał w tym tę, która określi wysokość podatku śmieciowego.
Obowiązujący dotychczas w gminie system odbioru odpadów, może i sprawiedliwy, bo każdy płaci za taką ilość odpadów, jaką wyprodukuje, nie jest jednak wystarczająco szczelny. Dowodem na takie stwierdzenie jest ciągle powiększająca się ilość odpadów komunalnych w lasach, na poboczach dróg, na przystankach, a nawet w kontenerach na cmentarzu. Dlatego zapadła decyzja, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które odbiera śmieci od mieszkańców gminy wprowadzi ryczałtowy system opłaty za odbiór odpadów, podobnie jak jest to praktykowane od kilku już lat w pozostałych gminach obsługiwanych przez ten podmiot. Rozmowy na ten temat odbyły się w ostatni wtorek. W ich wyniku uzgodniono, że Urząd Gminy prześle do każdego mieszkańca informację o nowym systemie opłaty za odbiór odpadów, a MPGK dołączy nową umowę określającą zryczałtowaną opłatę zależną od ilości zamieszkałych w gospodarstwie osób. Opłata ta według sporządzonej kalkulacji będzie wynosiła 5,20 zł od każdego mieszkańca miesięcznie i będzie porównywalna z opłatą wnoszoną przez mieszkańców sąsiednich gmin.

Przedsiębiorstwo wycofa się zupełnie z umów zawartych z właścicielami działek letniskowych, a odbiorem odpadów z tych nieruchomości zajmie się Gminny Zakład Budżetowy, który tym samym stanie się w pełni odpowiedzialnym za czystość w kompleksie Jezior Białe - Glinki. Takie rozwiązanie zostało wypracowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązek zawarcia umów na odbiór odpadów i ponoszenia związanych z tym kosztów. Egzekwowanie tego obowiązku zostało przypisane gminie, a wójt może zlecić zastępcze wykonanie tego obowiązku w stosunku do osób, które nie zawrą umowy na odbiór odpadów i nie poniosą związanych z tym kosztów. W egzekwowaniu tych kosztów mają zastosowanie przepisy ustawy „Ordynacja podatkowa”, a z tą żartów raczej nie ma. Pozytywnym efektem planowanego rozwiązania będzie z pewnością powrót do ogólnie dostępnych kontenerów, na wzór rozwiązań sprzed kilku lat. Takiego rozwiązania oczekiwali właściciele działek letniskowych już od dawna i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie, gdyż - jak zapewniał na sesji wójt Sawicki - jest to rozwiązanie, które będzie funkcjonowało również wtedy, kiedy Rada Gminy przejmie stosowną uchwałą obowiązek gospodarki odpadami od właścicieli nieruchomości innych niż zajęte pod budownictwo mieszkaniowe.  

Źródło: NOWY TYDZIEŃ
 

AKTUALNOŚCI

09 Paź 2013

MEDAL MISTRZOSTW POLSKI DLA ORCHÓWKA

W dniu 05 października 2013r. w Wolbórzu  woj. Łódzkie odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w masowych biegach przełajowych. W zawodach tych wystartowała trójka podopiecznych trenera Dominika Dejera .   Ogromnym sukcesem okazał...

Więcej

07 Lut 2013

Zajęcia fitness

Ponad 30 kobiet uczęszcza na zajęcia fitness, organizowane przez Referat Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 19.00 w...

Więcej

07 Lut 2013

Nie radzili o reorganizacji szkół

(30 stycznia) Osiem podjętych uchwał, w tym zgłoszona dodatkowo podczas obrad uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów, to bilans ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa. Z porządku obrad zdjęto za...

Więcej

09 Sty 2013

Za śmieci według liczby osób

(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań...

Więcej