Trzy razy NIE
(25 kwietnia) Radni Gminy Włodawa sprzeciwili się podpisywaniu umów na wywoź odpadów w zaproponowanym przez MPGK kształcie. Stanowisko takie podjęli na ostatniej sesji RM. Zapadła również decyzja
0 utworzeniu w tym roku tylko jednego strzeżonego kąpieliska nad Jeziorem Białym - dotychczas były dwa, oraz o niewyrażeniu zgody na sprzedaż pięciu działek letniskowych w Okunince nad Tarasienką.

Umowy na wywóz śmieci do negocjacji
Miejskie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej we Włodawie, które odbiera śmieci od mieszkańców gminy Włodawa, wprowadzi ryczałtowy system opłaty za odbiór odpadów, podobnie jak jest to praktykowane od kilku już lat w pozostałych gminach obsługiwanych przez ten podmiot. Opłata ta, według sporządzonej kalkulacji, ma wynosić 5,20 zł od każdego mieszkańca miesięcznie, za 20l suchych i 30l mokrych odpadów. Kalkulacje te nie spodobały się gminnym radnym, którzy na ostatniej sesji sprzeciwili się podpisywaniu umów w zaproponowanym kształcie, bo nie były one m.in. konsultowane z radą. Przedstawiciele MPGK, obecni na sesji, zgodzili się na dalsze negocjacje, które mają odbyć się na początku maja.

Nad jednym ratownik, nad drugim anioł stróż
Przy punkcie porządku obrad dotyczącym utworzenia strzeżonych kąpielisk nad Jeziorem Białym rozgorzała dyskusja, czy aby gmina powinna tworzyć dwa strzeżone obszary do kąpieli, czy tylko jeden. Ostatecznie w głosowaniu radni przyjęli stanowisko wypracowane podczas obrad Komisji Budżetowej i w roku bieżącym opłacani przez gminę ratownicy będą strzec jedynie kąpieliska pomiędzy pływającymi pomostami. Decyzja radnych jest tym bardziej niezrozumiała, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, iż znowelizowana ustawa o bezpieczeństwie osób kąpiących się nałożyła na organy gminy nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.
Kasy nie będzie, będą cięcia

Kolejna decyzja radnych, która była nie po myśli wnioskodawcy, dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż pięciu działek letniskowych w Okunince nad Tarasienką. Grupa radnych, wśród których aktywnością wykazał się radny Jerzy Chodziutko, uważała, że przeznaczone do sprzedaży działki powinny mieć większą powierzchnię i sięgać aż do Tarasienki. Nie przekonały ich argumenty wójta Sawickiego, że największym zainteresowaniem cieszą się działki w granicach trzystu-sześciuset metrów z prawem do zabudowy. Ostatecznie przy trzech głosach sprzeciwu i takiej samej ilości głosów za, przy aż ośmiu głosach wstrzymujących się, uchwała nie została podjęta. Skutkiem tego może być konieczność cięć inwestycyjnych, nawet na kwotę trzystu tysięcy złotych, gdyż
na takie wpływy liczył wójt ze sprzedaży tych działek.
Źródło: NOWY TYDZIEŃ
 

AKTUALNOŚCI

09 Paź 2013

MEDAL MISTRZOSTW POLSKI DLA ORCHÓWKA

W dniu 05 października 2013r. w Wolbórzu  woj. Łódzkie odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w masowych biegach przełajowych. W zawodach tych wystartowała trójka podopiecznych trenera Dominika Dejera .   Ogromnym sukcesem okazał...

Więcej

07 Lut 2013

Zajęcia fitness

Ponad 30 kobiet uczęszcza na zajęcia fitness, organizowane przez Referat Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 19.00 w...

Więcej

07 Lut 2013

Nie radzili o reorganizacji szkół

(30 stycznia) Osiem podjętych uchwał, w tym zgłoszona dodatkowo podczas obrad uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów, to bilans ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa. Z porządku obrad zdjęto za...

Więcej

09 Sty 2013

Za śmieci według liczby osób

(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań...

Więcej