Za śmieci według liczby osób
(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań na sesji zrobiło się świątecznie. Przed gminnymi rajcami z repertuarem kolęd wystąpił zespół „Orchowianki”.

W przyjętym przez radnych budżecie Gminy Włodawa na 2013 rok dochody samorządu ustalono na 22 mln 879 tys. 627 zł. Zakładane wydatki to z kolei 18 mln 804 tys. 576 zł. Nadwyżka budżetowa wyniesie 4 mln 75 tys. 51 zł. Zgodnie z przewidywaniami w budżecie nie uwzględniono najbardziej kontrowersyjnego wniosku Komisji Budżetowej ograniczenia wydatków na oświatę o 15 procent. Nie oznacza to jednak, że temat oświaty został definitywnie zamknięty. Radni zgodzili się bowiem, aby styczniowe obrady poświęcić sprawie reorganizacji gminnych szkół. Za przyjęciem budżetu gminy Włodawa na rok 2013 głosowało 8 radnych, 1 radny był podjęciu uchwały przeciwny, a 4 wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji uchwalono również akty prawne normujące gospodarkę odpadami w Gminie Włodawa. Ustalono m.in. że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Miesięczna cena za odpady segregowane będzie wynosiła 6 zł na osobę oraz 9 zł za odpady niesegregowane. Ustalono również stawki opłat za pojemniki, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: za pojemnik 120 l - 48 zł, 1100 l - 210 zł, 7000 l - 1470 zł.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zapłacą natomiast mniej, jeżeli odpady będą segregowane: za pojemnik 120 l - 34 zł, 1100 l - 140 zł, 7000 l - 980 zł. W trakcie sesji Rada Gminy Włodawa podjęła także m.in. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Określono również m.in., że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek uiszczenia opłaty.

Źródło: NOWY TYDZIEŃ
 

AKTUALNOŚCI

09 Paź 2013

MEDAL MISTRZOSTW POLSKI DLA ORCHÓWKA

W dniu 05 października 2013r. w Wolbórzu  woj. Łódzkie odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w masowych biegach przełajowych. W zawodach tych wystartowała trójka podopiecznych trenera Dominika Dejera .   Ogromnym sukcesem okazał...

Więcej

07 Lut 2013

Zajęcia fitness

Ponad 30 kobiet uczęszcza na zajęcia fitness, organizowane przez Referat Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Włodawa. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 19.00 w...

Więcej

07 Lut 2013

Nie radzili o reorganizacji szkół

(30 stycznia) Osiem podjętych uchwał, w tym zgłoszona dodatkowo podczas obrad uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów, to bilans ostatniej sesji Rady Gminy Włodawa. Z porządku obrad zdjęto za...

Więcej

09 Sty 2013

Za śmieci według liczby osób

(28 grudnia) Uchwalenie budżetu na rok 2013 oraz uchwalenie aktów prawnych normujących gospodarkę odpadami to główne tematy ostatnich w minionym roku obrad Rady Gminy Włodawa. Zanim jednak doszło go głosowań...

Więcej